среда, 25 мая 2016 г.

Budowa sztachetki z plastiku na plot i bramę ze sztachet nie zada zezwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu gminie poza kilkoma wypadkami.

Projekotwanie balustrady Winylowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na to oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz wyjątkowych wypadków.

Sztachetki PVC na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane miedzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów niedaleko dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ploty z Winylu na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu winno zawierać formę ogrodzenia, metodę dokonania jego montażu a także planowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dodać oświadczenie o prawie do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych i jeżeli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji balaski plastikowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek wymagane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, gdy zamierzane plotki Winylowe na plot i bramę ze sztachet jest niezgodne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W sytuacji kiedy projektowane ogrodzenia z Winylu na plot i furtkę sztachetowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak zaczęcia robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий